SerafiaAdams

28 tekstów – auto­rem jest Se­rafiaAdams.

Jes­tem puszkiem na wiet­rze . Ty spra­wiasz, że wiatr mnie nie roz­wiewa . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 listopada 2010, 14:03

Przep­raszam z całego ser­ca, lecz ser­ca mi nie star­czy, by Ci to wszys­tko wy­nag­rodzić . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 października 2010, 19:37

To by było zbyt pros­te, gdy­by życie było pros­te . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 października 2010, 20:02

Szczyt niedorzeczności: roz­stać się po kłótni o to, kto ko­go bar­dziej kocha . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 września 2010, 20:14

Gdy ktoś zet­nie Aniołowi skrzydła, Ty nie szydź z niego, lecz pomóż mu je odzys­kać . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 września 2010, 20:16

Życie - roz­kwi­tamy i gu­bimy płat­ki . Oby kwitnąć jak najdłużej . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 września 2010, 18:29

Chy­ba jest praw­dzi­we ta­kie założenie,
Że obok wol­nej wo­li is­tnieje przez­nacze­nie . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 września 2010, 18:13

Pew­ne­go dnia wsta­niesz i zobaczysz,
Że dla ni­kogo zu­pełnie nic nie znaczysz .
Lecz się nie pod­da­waj i wal­cz z całych sił,
By świat za­pamiętał, żeś kiedyś na nim żył . 

myśl
zebrała 48 fiszek • 10 września 2010, 21:02

Kiedyś jak liść upadnę na wiet­rze - cicho, lecz os­ta­tecznie . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 września 2010, 20:17

Czy nap­rawdę myślisz, że się zmieniłam ? Może po pros­tu widzisz mnie w in­nym świet­le ? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 września 2010, 17:44

SerafiaAdams

. ;D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SerafiaAdams

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność